PR-4 2017/18

TECNO-1erESO  

TECNOLOGIA  3er ESO   

Materials i recursos de per a l'àmbit pràctic en Diver-2
ROBOT HUMANOIDE IMAGINA (4ESO)
entrenador i automatització de projectes amblogo
cadenes Construcció i programació d'un robot LEGO